بلیط هواپیما
منوی سایت
مروری بر گذشته

جوک خفن

جوک خفن

جوک خفن,جوک خنده دار

جوک خفن

قبلا از کسی خوشت می اومد باس آمار درمی آوردی مجرده یا متاهل
ولی جدیدا از یکی خوشت میاد باس بری تحقیق کنی ببینی دخدره یا پسر

جوک خفن,جوک خنده دار

خودکشی مال خارجیاست…..
ما یه نون و ماستم بخوریم سرطان میگیریم میمیریم

جوک خفن,جوک خنده دار

من تو بهشت برم حوری ها میگن بیا دوست معمولی باشیم

جوک خفن,جوک خنده دار

جوک خفن

مورد داشتیم تو خواستگاری پدره دختره از پسره پرسیده:
شغلت چیه؟
پسره گفته: وکیلم
دختره از تو آشپزخونه داد زده؛
با اجازه پدرومادرم بعله!!!
.
.
.
.
.
نخند، درک کن، شوهر گیر نمیاد

جوک خفن,جوک خنده دار

تو امتحان راهنمایی رانندگی سرهنگه به دخدره گفت روشن کن برو عقب
.
.
.
.
.
.

دختره روشن کرد
رفت صندلی عقب نشست 😐
چرا می خندی دختر حرف گوش کنیه دیگه

جوک خفن,جوک خنده دار

جوک خفن

به دختره میگم “زر گر ” رو با کدوم “ز” مینویسن؟
میگه با “ز” یه نقطه!!!
من
ز
ض
ظ
ذ
نخند، دختره دیگه!!!! اصن واسه همینه که دوس داشتنیه… :)))

جوک خفن,جوک خنده دار

جوک خفن

طرز صدا کردن مامانم زمانی که غذا امادست؟
تخم مرغ:عزیزم الهی مادر فدات بیا غدا حاضره 😐 |:
کوکو:عزیزم غذا امادست
خورشت:بیا دیگه غذا یخ کرد
مرغ:ما الان میخوریم جمع میکنیم اومدی اومدی …
کباب:اصن صدا نمیکنه بعد میگه هرچی صدا کردیم نیومدی
پیتزا:اونم دیگه احتیاج ب صدا کردن نیست
چون وقتی من خونه نیستم میخورن :||||||

جوک خفن,جوک خنده دار

ﺁﻳـﺎ ﻣـﻴـﺪﺍﻧـﺴـﺘـﻴـﺪ ﭘـﻨـﮕـﻮﺋﻦِ ﻧـﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮِ
ﺧﻮﺩ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫَﺮﮔِﺰ ﻫَﻤﺴَﺮِ ﺩﻳﮕﺮﻱ
ﺩﺭ ﻃﻮﻝِ ﺯﻧﺪﮔﻲِ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻧﻤﻴﮑﻨﺪ؟؟ !!
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻭﺳﮑﻮﻟﻪ ﺩﯾﮕﻪ، ﻧﺪﯾﺪﯾﻦ ﭼﻄﻮﺭﯼ ﺭﺍﻩ
ﻣﯿﺮﻩ؟ !!

جوک خفن,جوک خنده دار

دختره داشت اخبار مذاکرات رو میدید ….
مامانش میگه دخترم چه خبر ؟
دختره میگه هیچی اشتون همون کت قبلی تنشه …
کفشاشم خیلی زشته!!!
.
عمق برداشت سیاسی از اخبار رو حال کردی!!!
:-)) ))

جوک خفن,جوک خنده دار

مورد داشتیم اسید پاشیدن به صورت دختره ولی هیچیش نشده!
لامصب آرایش نیس ، ایزوگام دلیجانه ، نم پس نمیده !!!

جوک خفن,جوک خنده دار
جوک خفن

ﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ :
.
.
.
.
..
.
.
ﻫﻤﻮﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺯﺷﺘﯽ ﻋﮑﺲ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺵ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﻋﮑﺲ
ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ !! مطلب سنگین بود 10 دقیقه هوا خوری

جوک خفن,جوک خنده دار

مورد ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﺗﻮ ﺻﻒ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﺟﻠﻮﺗﻦ
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺍﻻ ﺩﻭﺗﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﻡ ﻫﺴﻦ ﻭﻟﯽ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺨﺎﯼ ﺑﯿﺎ ﻣﻨﻮ ﺑﮕﯿﺮ|:
.
..
.
ﻧﺨﻨﺪﯾﻦ ﺧﺐ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻥ ﺷﻮﻫﺮ نیست اقا 😐

جوک خفن,جوک خنده دار

جوک خفن

یکی از خواننده آهنگهای قدیمی درباره آقاشون میفرمایند:
هم نامهربونه
هم آفت جونه
هم با دیگرونه
هم قدرم ندونه ندونه ندونه
هم دو رو و دو رنگه
هم خیلی زرنگه
هم دلش چه سنگه
هم با من میجنگه میجنگه میجنگه
از این کاراش خبر دارم
اما چه کنم دوستش دارم
ببینید چقدر زنای قدیم قانع بودن

جوک خفن,جوک خنده دار

: ﭘﺴﺮﻡ ﺑﮕﻮ ﺑﺎﺑﺎ؟ :))
ﺑﭽﻪ : ﻣﺎﻣﺎ :))
ﺑﺎﺑﺎ : ﻧﻪ ﺑﮕﻮ ﺑﺎﺍﺍﺍ ﺑﺎﺍﺍﺍ 😐
ﺑﭽﻪ : ﻣﺎﺍﺍﺍ ﻣﺎﺍﺍﺍ :))
ﺑﺎﺑﺎ : ﺩﯾﻮﺙ … 😐
ﺑﭽﻪ : ﺩﯾﻮﺙ :))
ﺑﺎﺑﺎ : ﭼﯽ ﮔﻔﺘﯽ؟
ﺑﭽﻪ : ﺩﯾﻮﺙ :))
ﻣﺎﻣﺎﻥ : ﺳﻼﻡ ﭘﺴﺮﻡ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺍﻭﻣﺪ^_^
ﺑﭽﻪ : ﺩﯾﻮﺙ :))
ﻣﺎﻣﺎﻥ : ﭼﯿﯿﯿﯿﯿﯽ؟ ﺍﯾﻨﻮ ﮐﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﺩﺍﺩﻩ؟؟ 😐
ﺑﭽﻪ : ﺑﺎﺑﺎ

جوک خفن,جوک خنده دار

جوک خفن

رفتم کتابخونه گفتم ببخشید از سعدی چی دارین ؟
میگه کتابشو میخوای ؟
.
.
.
.
.
گفتم نه ! انگشتری , لباسی , کفشی , شرتی اگه مونده میخوام !!!

جوک خفن,جوک خنده دار

ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﺩﻣﺎ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﻗﯿﻘﺎ
ﺑﺮﻋﮑﺴﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ کنن

جوک خفن,جوک خنده دار

آقای مجری : چرا موهات سیخ سیخیه ؟
فامیل دور : یکیش سفید شده بقیه به احترامش وایسادن

جوک خفن,جوک خنده دار

جوک خفن

ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺷﺪﻧﺘﻪ 😐
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻋﮑﺴﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻱ ﺍﺩﺩﻟﯿﺴﺘﻤﻮ ﻧﺸﻮﻧﺶ ﺩﺍﺩﻡ
ﻣﯿﮕﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﻩ |:

جوک خفن,جوک خنده دار

همچنین ببینید

منبع :jokestanلینک های جذاب
وبگـــردی
نظرات کاربران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب پر بیننده
تبلیغات متنی
ابزار وبلاگ
بلاگرز
دانلود زیرنویس
دانلود زیرنویس
دانلود نرم افزار
دانلود نرم افزار
دانلود آهنگ جدید ایرانی
دانلود آهنگ جدید ایرانی
دانلود آهنگ جدید
دانلود آهنگ جدید
بلیط هواپیما
بلیط هواپیما
دانلود آهنگ جدید
دانلود آهنگ جدید
بک لینک
بک لینک
دانلود سریال شهرزاد
دانلود سریال شهرزاد
فروش سرور مجازی
فروش سرور مجازی
دکتر سلامت
دکتر سلامت
خرید بلیط هواپیما
خرید بلیط هواپیما
خرید بک لینک
سامانه پیامک
دانلود آهنگ جدید
قاب گوشی
قاب گوشی
دانلود آهنگ جدید
دانلود آهنگ جدید
سئو ارزن
سئو ارزن
طراحی سایت ارزان
طراحی سایت ارزان
خرید هاست ارزان
خرید هاست ارزان
دانلود آهنگ جدید
نبض ترانه
دانلود آهنگ جدید
دانلود آهنگ جدید
دانلود آهنگ جدید
آهنگ
دانلود آهنگ جدید
آهنگ
خرید بک لینک
مشاوره حقوقی
ثبت شرکت
ثبت شرکت

خرید vpn

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :)
مطالب پر بیننده
.

انجمن