منوی سایت
مروری بر گذشته

دانلود دعای روزانه ماه مبارک رمضان سی روز کامل

دانلود دعای روزانه ماه مبارک رمضان سی روز کامل

دانلود دعای روزانه ماه مبارک رمضان سی روز کامل

در این بخش از جهانی‌ها برای شما دانلود دعای روزانه ماه مبارک رمضان سی روز کامل رو می تونید بصورات رایگان دانلود کنید.

ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

ردیف

عنوان

اجرا حجم
(KB)
زمان
1 روز اول دعای روز اول دانلود دعای روزانه ماه رمضان 589 0:01:40
2 دعای روز اول(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 114 0:01:14
3 روز دوم دعای روز دوم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 361 0:01:01
4 دعای روز دوم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 116 0:00:57
5 روز سوم دعای روز سوم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 439 0:01:14
6 دعای روز سوم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 98 0:00:47
7 روز چهارم دعای روز چهارم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 453 0:01:17
8 دعای روز چهارم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 193 0:01:36
9 روز پنجم دعای روز پنجم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 419 0:01:11
10 دعای روز پنجم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 109 0:00:53
11 روز ششم دعای روز ششم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 487 0:01:22
12 دعای روز ششم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 91 0:00:44
13 روز هفتم دعای روز هفتم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 381 0:01:04
14 دعای روز هفتم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 107 0:00:52
15 روز هشتم دعای روز هشتم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 327 0:00:55
16 دعای روز هشتم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 93 0:00:45
17 روز نهم دعای روز نهم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 562 0:01:35
18 دعای روز نهم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 134 0:01:06
19 روز دهم دعای روز دهم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 351 0:00:59
20 دعای روز دهم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 102 0:00:49
21 روز یازدهم دعای روز یازدهم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 403 0:01:08
22 دعای روز یازدهم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 147 0:01:13
23 روز دوازدهم دعای روز دوازدهم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 497 0:01:24
24 دعای روز دوازدهم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 119 0:00:58
25 روز سیزدهم دعای روز سیزدهم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 414 0:01:10
26 دعای روز سیزدهم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 118 0:00:58
27 روز چهاردهم دعای روز چهاردهم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 409 0:01:09
28 دعای روز چهاردهم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 118 0:00:58
29 روز پانزدهم دعای روز پانزدهم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 321 0:00:54
30 دعای روز پانزدهم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 154 0:01:16
31 روز شانزدهم دعای روز شانزدهم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 384 0:01:05
32 دعای روز شانزدهم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 108 0:00:53
33 روز هفدهم دعای روز هفدهم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 461 0:01:18
34 دعای روز هفدهم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 130 0:01:04
35 روز هجدهم دعای روز هجدهم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 409 0:01:09
36 دعای روز هجدهم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 117 0:00:57
37 روز نوزدهم دعای روز نوزدهم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 373 0:01:03
38 دعای روز نوزدهم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 112 0:00:55
39 روز بیستم دعای روز بیستم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 399 0:01:08
40 دعای روز بیستم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 109 0:00:53
41 روز بیست و یکم دعای روز بیست و یکم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 406 0:01:09
42 دعای روز بیست و یکم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 110 0:00:53
43 روز بیست و ذوم دعای روز بیست و دوم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 475 0:01:20
44 دعای روز بیست و دوم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 147 0:01:13
45 روز بیست و سوم دعای روز بیست و سوم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 373 0:01:03
46 دعای روز بیست و سوم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 123 0:01:00
47 روز بیست و چهارم دعای روز بیست و چهارم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 409 0:01:09
48 دعای روز بیست و چهارم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 113 0:00:55
49 روز بیست و پنجم دعای روز بیست و پنجم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 371 0:01:03
50 دعای روز بیست و پنجم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 96 0:00:46
51 روز بیست و ششم دعای روز بیست و ششم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 427 0:01:12
52 دعای روز بیست و ششم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 87 0:00:42
53 روز بیست و هفتم دعای روز بیست و هفتم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 391 0:01:06
54 دعای روز بیست و هفتم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 113 0:00:55
55 روز بیست و هشتم دعای روز بیست و هشتم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 409 0:01:09
56 دعای روز بیست و هشتم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 102 0:00:50
57 روز بیست و نهم دعای روز بیست و نهم دانلود دعای روزانه ماه رمضان 354 0:01:00
58 دعای روز بیست و نهم(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 103 0:00:50
59 روز سی ام دعای روز سی ام دانلود دعای روزانه ماه رمضان 479 0:01:21
60 دعای روز سی ام(هم خوانی) دانلود دعای روزانه ماه رمضان 99 0:00:48

برای دانلود کردن دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان، روی آیکون دانلود دعای روزانه ماه رمضان کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید. 

منبع : شهید آوینی

لینک های جذاب
وبگـــردی
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
مطالب پر بیننده
تبلیغات متنی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :)
مطالب پر بیننده
X nex1network